Historie firmy MIX se datuje od roku 1991, kdy byla p. Prymusem zakoupena pojízdná prodejna potravin. Takto, za pomoci jen několika přátel, "rozjíždí" na třech pravidelných stanovištích v Karviné, svou první podnikatelskou činnost.
Název firmy MIX byl přitom odvozen z neuvěřitelné rozmanitosti prodávaného sortimentu. V pojízdné prodejně jste kromě potravin mohli zakoupit např.: jízdní kola, deštníky, vodovodní baterie, mlýnky na maso, hračky, atd. Zkrátka vše, čeho byl tehdy nedostatek. A mimoto zde byl prodáván denně čerstvý chléb ze sedmi pekáren!
První smlouva o zakoupení autobusu ŠKODA 706 a parkovací lístky z tehdejší doby...
V roce 1992 je pro prodejnu vybráno stálé stanoviště, na Majakovského ulici, a její interiér je adaptován pro účely klasického pultového prodeje. O rok později je autobus upraven dřevěným obložením a sedlovou stříškou: vzniká tak legendární "Karvinský autobus", který si zákaznící z okolních sídlišť oblíbili natolik, že je udržován v provozu, navzdory silné konkurenci supermarketů, až do dnešních dnů!
1991
1992
Pro stále narůstající objem prodeje zboží v "autobusu", je firmou pronajat první skladový prostor, a sice ve velmi provizorních podmínkách, v Karviné-Fryštátě. Již o rok později je však pronájmem získána skladová hala na Nádražní ulici, která skýtá mnohem ideálnější dispozice. Počet zaměstnanců firmy vzrůstá.
Zároveň je otevřena další maloobchodní prodejna: Mléko-pečivo, v Karviné - Fryštátě.
1993
Rok 1996 byl pro firmu rokem přelomovým. Zakoupením kompletní skladové haly byly definitivně vyřešeny problémy s nedostatkem prostor pro skladové zásoby. Firma se stěhuje do svého!
V témže roce byla získána další prodejna: MiniMix, na ulici Kosmonautů, v Karviné-Ráji.
1996
blocks_image
blocks_image
Historická stanoviště "autobusu":

1. Karviná-Hranice
(odstavná plocha naproti Permonu)
2. Karviná-Ráj
(pod prodejnou nábytku)
3. Karviná-Mizerov
(Majakovského ulice)
Jedna z prvních novoročenek firmy...
1997
Skladová hala prochází nutnými úpravami, interiér je postupně přebudován, vzniká administrativní oddělení. Počet zaměstnanců firmy stoupl na 36.
1998 - 2001
Firma se dále rozvíjí, v oblasti alkoholických nápojů nabízí nejširší sortiment v okrese Karviná, zavádí nepřetržitý prodej sudového piva Radegast, počet zaměstnanců dosáhl čísla 56!
2004
Katastrofální povodně tohoto roku zasáhly také provoz velkoskladu. Příjezdová cesta včetně nákladních prostor u ramp byly kompletně zaplaveny. Navzdory této nepřízni byly veškeré objednávky zákazníků splněny a firma zajišťovala dodávky zboží bez jakéhokoliv přerušení provozu.
blocks_image
2005
Jen o rok později byl celý zdejší kraj vystaven nebývalým přívalům sněhu a prožíval sněhovou kalamitu. I v těchto podmínkách dokázali zaměstnanci firmy zajistit plynulé zásobování maloobchodních prodejen a obstáli tak i v těch nejnáročnějších podmínkách...
Rok 2004 u skladu firmy: blízký potok se vylil z břehů a z celého prostranství vzniklo jednolité jezero...
Rok 2005: ani nejstarší lidé z města nepamatovali takové množství sněhu...
blocks_image
blocks_image
blocks_image
blocks_image

© 2006 MIX