Snažíme se pomáhat...

Sponzorujeme například tyto organizace a instituce:

images2

+ ZŠ Majakovského, Karviná - Mizerov
+ SVČ Juventus, Karviná
+ Regionální knihovna, Karviná
+ Charita, Český Těšín
+ Speciální školy: Karviná - Fryštát, Vydmuchov
+ Junák, Karviná
+ TJ Baník Karviná, oddíl boxu
+ Slezská diakonie, Český Těšín
+ Nadace Člověk v tísni při České televizi

© 2006 MIX